slider slider slider slider slider

Pomůžeme vám s rodinnou oslavou nebo organizací svatby

Vyjížďky na koních po okolí

Obora s daňky a muflony

Příjemné posezení v krásném prostředí

Vítejte na našich stránkách

Historie restaurace Loveckého zámečku Dvojhradí,svatby,narozeniny

Kolem roku 1700 byl postaven lovecký pavilon hrabětem Cláry Aldringenem pro

       hraběnku Tuppolenu.Z tohoto jména je odvozen název Tuppelburg.

Kolem zámečku byla vybudována obora o rozloze 60ha,pro chov jelení

        zvěře.Stavba ,která se nachází naproti zámečku(dnešní hájovna) sloužila jako

        restaurace.

Obora byla hojně navštěvována lázeňskými hosty a osobnostmi jako J.W.Goéthe,

        Ludvik van Beethoven a mnoho dalších světoznámých osobností.

V roce 1945 byla obora válkou zničena.Díky Severočeským státním lesům byl

        zámeček v roce zrekonstruován a kolem něj byla vybudována znovu obora o

        rozloze 20ha.V oboře je chován jelen Evropský,jelen Dybovský,daněk skvrnitý,

        prase divoké,liška obecná,různé ptactvo.

Lovecký zámeček slouží jako restaurace pro veřejnost,v prvním patře se nachází

        sál pro 50os. Sál se hojně využívá pro společenské akce ,svatby ,narozeniny ,

        rauty,firemní akce,školní výlety

  TĚŠÍME  SE  NA  VAŠI  NÁVŠŤEVU